Investeer in jezelf (dutch)

Volgens Wikipedia ” Een investering is een opoffering in tijd, geld (hierbij spreek men vaak van een kapitaalinjectie) of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.

Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave nu, die opbrengsten in de toekomst genereert (‘investeren in jezelf en de toekomst’). “

Dit is mijn versie, veel kijk plezier en ik hoop dat je er wat aan hebt.

Share Button

Comments

comments